Gl. Byvej 10, Kongsgårde, 8420 Knebel

SKØNT BELIGGENDE GRUND TÆT PÅ SKOV OG STRAND

Drømmer du om at opføre dit eget hus?

Her udbydes en grund på 720 m2 i landzone tæt på skov og strand.

Kongsgårde er en lille landsby på Helgenæs, som byder på en velassorteret Dagli'Brugsen, dejlig strand, skøn natur og et godt naboskab. Her er man beliggende i et fredeligt miljø, og der er rig mulighed for at nyde de skønne omgivelser og være tæt sammen i et lokalsamfund.

Grunden er beliggende lige op til skov, og grunden er i dag bevokset med høje træer og er markeret med fire synlige skelpæle. Herfra har man knap 300 meter til vand.

Området er omfattet af kommuneplanen 4.10.BE12 Blandet bolig og erhverv, Kongsgårde. Kommuneplanen oplyser, bebyggelsesprocenten er på 45 ud fra den enkelte ejendom, og som udgangspunkt må der maksimalt bygges 1,5 etager, men under hensyn til synlighed og landsbyens byggestil kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til 2 etager. Ny bebyggelse eller ændringer af bygninger, skal tilpasses det eksisterende bymiljø, den stedlige byggestil samt den omkringliggende bebyggelse og landskab.

Der foreligger ikke nogen lokalplan for området om at anvende boligen på en bestemt måde, men nybyggeri skal opfylde kravene til et helårshus samt ovenstående kommuneplan.

Vedr. tilslutning:
Kloak: Pris afhænger af valg af samletank. Vi anbefaler køber til at tage kontakt til Syddjurs Kommune eller en autoriseret kloakmester for vejledning herom.
El: Tilslutningsafgiften til el er anslået til kr. 19.562,50 inkl. moms, ekskl. stikledning i takstblad for KONSTANT Net A/S 2022.
Vand: Kongsgårde Borup Vandværk - Tilslutningsafgiften er anslået til kr. 30.000 inkl. moms for år 2022.
Varme: Pris afhænger af valg af varmekilde. Der er ikke fjernvarme i området.

Ovennævnte tilslutningsoplysninger skal ses som en indikation for prisniveauet, og køber opfordres til selv at undersøge den nøjagtige udgift til tilslutning.

Få din boligdrøm opfyldt her!

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.