Dråby Bygade 30, 8400 Ebeltoft

HELÅRSGRUND BELIGGENDE TÆT PÅ SKØN NATUR

Her får du mulighed for at erhverve hele 3 grunde, herunder ejerlav Dråby By, Dråby med matr. nr. 18d, 24d og 26f, på henholdsvis 875 m2, 898 m2 og 835 m2, som i alt udgør 2.608 m2.

Der er mulighed for at foretage bebyggelse på matr. nr. 26f. De to andre matrikler er beliggende indenfor en skovbyggelinje, og er ikke mulige at bebygge.

Området er omfattet af kommuneplanen "Kommuneplan Syddjurs 2020" og lokalplanen "LP355b Landsbyområde med fokus på udvikling og bevaring i Dråby". Lokalplanen angiver, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 45% for hver enkelt parcel. Bygninger kan opføres i op til 2 etager, såfremt den øverste etage er udnyttet tagetage med symmetrisk saddeltag. Ved etablering af ny bebyggelse, skal der vælges materialer og udformning af byggeriet, som tilpasser sig det eksisterende landsbymiljø. Læs nærmere omkring selve bebyggelsen i lokalplanen.

Dråby er en lille landsby udenfor Ebeltoft, som byder på lokalmiljø og rolige omgivelser. Området er velegnet til dig, der ønsker at nyde tilværelsen i ro og mag. Det er kort sagt en by, hvor man holder sammen, og kender sine naboer uden at være for meget. Man bliver nemt dus med himlens fugle og skovens grønne træer, hvor der er mulighed for charmerende gå-ruter gennem elskværdig natur, som man kan opleve igen og igen og aldrig blive træt af.

Man har desuden ikke langt til større byer, hvor der er under 5 kilometer til Ebeltoft - her kan man altså også i hverdagen nyde godt af alle de restauranter, butikker og kultur, som byen tilbyder.

Vedr. tilslutning:
Kloak: Vi anbefaler, at køber til at tage kontakt til Syddjurs Spildevand. Tilslutningsafgiften er anslået til kr. 67.005,61 i takstblad for Syddjurs Spildevand for 2022.
El: Tilslutningsafgiften til el er anslået til kr. 19.562,50 inkl. moms, ekskl. stikledning i takstblad for KONSTANT Net A/S 2022.
Vand: Tilslutningsafgiften til vand er anslået til kr. 60.000 i takstblad for Dråby Vandværk for 2021.
Varme: Pris afhænger af valg af varmekilde. Der er ikke fjernvarme i området.

Ovennævnte tilslutningsoplysninger skal ses som en indikation for prisniveauet, og køber opfordres til selv at undersøge den nøjagtige udgift til tilslutning.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.